บาคาร่าเว็บตรง อัปเดต 9 เม.ย. จังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางกลับบ้านช่วง สงกรานต์

บาคาร่าเว็บตรง อัปเดต 9 เม.ย. จังหวัดที่ต้องกักตัว หากเดินทางกลับบ้านช่วง สงกรานต์

บาคาร่าเว็บตรง สรุปมาตรการป้องกันโควิดของแต่ละจังหวัด ตอบ จังหวัดไหนที่ต้องกักตัว หากจะเดินทางกลับบ้านช่วง สงกรานต์ หลังยอดผู้ป่วยใหม่เพิ่มสูง จังหวัดที่ต้องกักตัว – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดขึ้นในประเทศ ผนวกกับใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงเทศกาลที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะไม่สั่งห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด แต่หลายพื้นที่ได้ประกาศนโยบายคุมเข้มเพื่อป้องกันกันโรค ด้วยการออกมามาตรการกักตัว สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น

โดยในแต่ละจังหวัดมีมาตรการต่างออกไป และ มีมาตรการ จังหวัดไหนต้องกักตัว มีดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5จังหวัด คือกทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ให้รายงานตัวและกักตัวเองที่บ้าน ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น

ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง ได้พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ หากมาจากพื้นที่ควบคุม ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม.ก่อน

จากนั้น อสม.ในพื้นที่จะเข้าไปสอบสวนเชิงลึกว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำ หากมีความเสี่ยงสูงจะขอตรวจหาเชื้อโควิดทันที และขอความร่วมมือให้กักตนเองภายในบ้าน หรือหากประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่อื่นๆ ให้ลงทะเบียนในระบบ “ลำปางชนะ” และให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองทุกวัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร รายงานว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนครต้องถูกกักตัว ยกเว้น ได้รับวัคซีนแล้ว มีผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR code ให้สังเกตอาการตนเอง ยกเว้นผู้ที่มีการเดินทางจากจังหวัดเสี่ยงตามประกาศให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน Covid19 อำเภอหัวหิน รายงานว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด โดยระบุว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ นครปฐม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ผู้ที่เดินมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ ต้องกักตัว 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว โดยกักที่ใดขึ้นอยู่กับพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/อสม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รายงานอ้างถึงคำสั่งและประกาศบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 1 7 เม.ย. 64 ที่มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง ต้องกักตัวเอง 14 วันที่บ้าน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่เอกสารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด (กรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี) และมีประวัติเสี่ยง ให้กักตัว 14 วัน ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขอำนาจเจริญ รายงาน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ตาก สุพรรณบุรี ชลบุรี เมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ทันที และต้องกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน

ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน รายงาน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 27/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 มาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน (คลิกดูรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของจังหวัดลำพูน)

 ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร รายงาน คนที่เดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นที่พบมีผู้ติดเชื้อภายใน 14 วัน กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สอบสวนโรค โดย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประเมินว่าต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หรือไม่ (คลิกดูรายละเอียดระดับเขต/อำเภอ)

จังหวัดตรัง หากมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง ต้องกักตัวในบ้าน ห้ามออกนอกสถานที่ จังหวัดน่าน หากเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน จะต้องกักกัน ตัวเองอยู่ ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแล ของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 14 วัน บาคาร่าเว็บตรง